”Testområde Västernorrland – Maritimt utvecklingskoncept för en stärkt region i en nationell och internationell kontext”

7 oktober, Brygghuset By The Park

Program

13:00               Uno Jonsson, Tillväxtchef Härnösands kommun hälsar välkommen

13:05               Kort presentationsrunda

13:10               Kerstin Hindrum, M.Sc RISE Avd. Säkerhetsforskning – Initiativet och förstudien Testområde Västernorrland

”Testsite Bothnia Sweden”.

14:00               Robert Gyllroth, VD och flygplatschef Örnsköldsvik Airport AB – Projekt LARC (LFV Aviation Research Center)

14:20               Maria Lidgren, Tillväxtchef Region Västernorrland – RUS och utvecklingsområden

14:40               Fika och tid för frågor och diskussion

15:00               Avslut och välkommen för att ta del av förstudiens resultat i mars 2021