TID: Tisdag den 6 oktober 18.00 – ca. 20.00

PLATS: Mässen, Kusthöjden KA5. Härnösand

PROGRAM

18:00 Drop in och förplägnadsbeställning (självkostnadspris)

18:30 Förklaringsmodell av projektet – ”Erik Sandberg, RISE, ritar kartan” och redogör för nedbrytning i arbetspaket; vem arbetar med vad i förstudien.

Korta (själv) presentationer av inblandade i förstudiens olika arbetspaket och roller.

Ca 18:45 Till bord och bänkar

Ca 19:30 Studiebesök vid provplatsens ledningscentral (observera att tillträdesbestämmelser enligt skyddslag (2010:305) tillämpas). Därefter kaffe och möjlighet till diskussionsstund.

Kategorier: Inbjudan