Torsdag den 8 oktober 10.00 – ca. 13.00

PROGRAM 

10:00 Välkommen och 1-minuts presentationspitch från deltagare 

10.15 Introduktion av förstudien – RISE, enhet Maritima operationer 

10:45 Trendspaning och behov av Test&Demo ‐ Inspel och diskussion 

11:15 Återbruk av vindkraftsblad – RISE, enhet Strukturanalys och modellering. Efterföljande frågor och diskussion. 

12.00 Sammanfattning  

12:15 Avslutning 

Därefter finns möjlighet att på egen bekostnad äta lunch på sambibliotekets restaurang. 

Kl. 13:00 finns möjlighet till studiebesök hos Härnösands energitekniska arena