Informationsträff om Maritim satsning med Test- och Demoområde ”Bothnia Sweden”

Torsdag den 8 oktober 10.00 – ca. 13.00 PROGRAM  10:00 Välkommen och 1-minuts presentationspitch från deltagare  10.15 Introduktion av förstudien – RISE, enhet Maritima operationer  10:45 Trendspaning och behov av Test&Demo ‐ Inspel och diskussion  11:15 Återbruk av vindkraftsblad – RISE, enhet Strukturanalys och modellering. Efterföljande frågor och diskussion.  12.00 Sammanfattning   12:15 Avslutning  Därefter finns möjlighet att på egen bekostnad äta lunch på sambibliotekets restaurang.  Kl. 13:00 finns möjlighet Läs mer…

Workshop

”Testområde Västernorrland – Maritimt utvecklingskoncept för en stärkt region i en nationell och internationell kontext” 7 oktober, Brygghuset By The Park Program 13:00               Uno Jonsson, Tillväxtchef Härnösands kommun hälsar välkommen 13:05               Kort presentationsrunda 13:10               Kerstin Hindrum, M.Sc RISE Avd. Säkerhetsforskning – Initiativet och förstudien Testområde Västernorrland ”Testsite Bothnia Läs mer…