Informations- och diskussionsträff om Maritim satsning med Test- och Demoområde ”Bothnia Sweden” 16 december 13.00-15.15

Nu bjuder vi in till vårt andra möte om Maritim satsning, denna gång med fokus på vätgas och bränsleceller som alternativt bränsle och dess behov av demonstratorer. Vi kommer också att ge en kort lägesrapport om vår förstudie. TID: Onsdag den 16 december 13.00 – 15.15 PLATS: Webbinar, länk skickas Läs mer…

Informationsträff om Maritim satsning med Test- och Demoområde ”Bothnia Sweden”

Torsdag den 8 oktober 10.00 – ca. 13.00 PROGRAM  10:00 Välkommen och 1-minuts presentationspitch från deltagare  10.15 Introduktion av förstudien – RISE, enhet Maritima operationer  10:45 Trendspaning och behov av Test&Demo ‐ Inspel och diskussion  11:15 Återbruk av vindkraftsblad – RISE, enhet Strukturanalys och modellering. Efterföljande frågor och diskussion.  12.00 Sammanfattning   12:15 Avslutning  Därefter finns möjlighet att på egen bekostnad äta lunch på sambibliotekets restaurang.  Kl. 13:00 finns möjlighet Läs mer…

Workshop

”Testområde Västernorrland – Maritimt utvecklingskoncept för en stärkt region i en nationell och internationell kontext” 7 oktober, Brygghuset By The Park Program 13:00               Uno Jonsson, Tillväxtchef Härnösands kommun hälsar välkommen 13:05               Kort presentationsrunda 13:10               Kerstin Hindrum, M.Sc RISE Avd. Säkerhetsforskning – Initiativet och förstudien Testområde Västernorrland ”Testsite Bothnia Läs mer…

Informationsträff

TID: Tisdag den 6 oktober 18.00 – ca. 20.00 PLATS: Mässen, Kusthöjden KA5. Härnösand PROGRAM 18:00 Drop in och förplägnadsbeställning (självkostnadspris) 18:30 Förklaringsmodell av projektet – ”Erik Sandberg, RISE, ritar kartan” och redogör för nedbrytning i arbetspaket; vem arbetar med vad i förstudien. Korta (själv) presentationer av inblandade i förstudiens Läs mer…