Testsite Bothnia – ett maritimt utvecklingskoncept för en stärkt regional utveckling i en nationell och internationell kontext.
De svenska maritima näringarna har goda möjligheter för tillväxt och att bidra med innovationer som löser många av framtidens stora transformationer och utmaningar.
Digitaliseringen går rasande fort och autonoma system kopplat till logistik, intermodala lösningar, bränslen och framtidens ”smarta fartyg” kommer att kräva nytänkande såväl tekniskt, kompetensmässigt som i regelverk och lagstiftning.
Västernorrlands kustområde har genom sitt läge, befintliga infrastruktur och intressenter identifierats som ett möjligt utvecklingsområde för havsrelaterad test och demonstration.
Förstudiens syfte är att undersöka förutsättningarna för stärkt regional utveckling genom den blå ekonomin och se på möjligheterna att utveckla de maritima klusterdelarna med ett maritimt testområde som drivkraft. Fokus läggs på utveckling av regional maritim nod, test och demoområde, leverantörskedjor och nätverk, utbildning och kompetensutveckling samt hur detta kan kopplas mot nationella satsningar som på simulatorcenter och policylabb.
Målgruppen är etablerade företag i regionen och intressenter i den maritima värdekedjan nationellt och internationellt.

Skiss över samverkanskoncept för Testsite Bothnia.

Nyheter

Informationsträff om Maritim satsning med Test- och Demoområde ”Bothnia Sweden”

Torsdag den 8 oktober 10.00 – ca. 13.00 PROGRAM  10:00 Välkommen och 1-minuts presentationspitch från deltagare  10.15 Introduktion av förstudien – RISE, enhet Maritima operationer  10:45 Trendspaning och behov av Test&Demo ‐ Inspel och diskussion  11:15 Återbruk av vindkraftsblad – RISE, enhet Strukturanalys och modellering. Efterföljande frågor och diskussion.  12.00 Sammanfattning   Läs mer…

Workshop

”Testområde Västernorrland – Maritimt utvecklingskoncept för en stärkt region i en nationell och internationell kontext” 7 oktober, Brygghuset By The Park Program 13:00               Uno Jonsson, Tillväxtchef Härnösands kommun hälsar välkommen 13:05               Kort presentationsrunda Läs mer…

Informationsträff

TID: Tisdag den 6 oktober 18.00 – ca. 20.00 PLATS: Mässen, Kusthöjden KA5. Härnösand PROGRAM 18:00 Drop in och förplägnadsbeställning (självkostnadspris) 18:30 Förklaringsmodell av projektet – ”Erik Sandberg, RISE, ritar kartan” och redogör för nedbrytning Läs mer…

Vill du veta mer om förstudien?

Erik Bunis, RISE +46 10 516 50 38 erik.bunis@ri.se
Anneli Kuusisto, +46 70 550 67 70 anneli.kuusisto@harnosand.se